น้อง เท็น เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวหัวเฉียวฯ เพราะสร้างชื่อเสียงด้วยการไป คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศและระดับอาเซียนในการแข่งขัน Programming Contest ในโครงการ Search for the XM Superstar 2009 ของบริษัท IBM "ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ คุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์ และ ม.หัวเฉียวฯ รู้สึกคุ้มค่าที่พยายามทำงานอย่างเหนื่อยยากและได้ผลลัพธ์ที่ดี น่าประทับใจ ทำให้ได้รับโอกาสในก้าวต่อไปของชีวิตอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน อยากบอกทุกคนว่าการมีความพยายาม และความตั้งใจจริง ในการทำสิ่งใดก็ตามย่อมได้รับผลดีกลับมาแน่นอน"

ด้วยผลหารเรียน 3.92 ทำให้น้องเท็นได้รับรางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทองและรางวัล กาญจนาภิเษก ม.หัวเฉียวฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้
ม.หัวเฉียวฯ จัดตั้งกองทุน เพื่อมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ศึกษา น้องเท็นมีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยความ ตั้งใจจริงใจและเสียสละอย่างแท้จริง น้องเท็นเป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่ไม่ได้มุ่งมั่นการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสาคัญกับการทำกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการสอนและให้คำปรึกษา ด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมแก่ทุกคนที่สนใจทางด้านนี้

ทิ้งท้ายด้วยความประทับใจของน้องเท็น เมื่อผมมองย้อนกลับไปความสาเร็จที่ผมได้รับมาจาก ความอบอุ่นและความสุขที่คณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อน ๆ ม.หัวเฉียวฯ มอบให้ เป็นสิ่งหล่อหลอม สนับสนุนให้ผมสร้างสรรค์ผลงานและใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ผมรู้สึกผูกพันกับ ม.หัวเฉียวฯ ถึงแม้จะจบมาหนึ่งปีแล้ว ผมก็ยังคงแวะเวียนเข้าไปอยู่ตลอด

Contact