ทำไมถึงเลือกเรียนคณะเภสัชศาสตร์
เนื่องจากการเจ็บป่วยสามารถเกิดได้กับทุกคน เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถเข้าถึงทั้งคนรวยและคนจน

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ
คณะเภสัชศาสตร์เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในคณะท็อปฮิตของ ม.หัวเฉียวฯ มีหลักสูตรเข้มข้นมากเรียนถึง 6 ปี หนักทั้งการเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ แต่นี่แหละจะทำให้เราเป็นหมอยาที่มีคุณภาพ จึงตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่

การเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
อาจารย์สอนดี อบอุ่น ไม่ได้เน้นให้ท่องจำ แต่เน้นคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้

Contact